Официалният сайт на Гимназия "Христо Ботев" гр.Попово е преместен на http://gimn-popovo.com.
Автоматично ще бъдете прехвърлени след 5 секунди.